MİSYON


 • Akkök Grup şirketlerinin ihracatla ilgili operasyonel faaliyetlerini katma değer yaratarak yönetmek
 • Bu yapıyı sürdürülebilir kılmak
 • Paydaşlarına azami değeri yaratmak


VİZYON


 • Mevzuat konularını takip etmek ve grubu bilgilendirmek
 • Bilgi Güvenliğini ISO 27001 kriterlerine uygun yönetmek
 • Dijital alt yapı olanaklarıyla operasyonel mükemmeliyeti ve azami verimi sağlamak


TEMEL DEĞERLERİMİZ


 • Güvenilirlik
 • Müşteri Odaklılık
 • Etik Değerlere uyum


TEMEL ÖZELLİKLERİMİZ


 • Tecrübe ve Bilgi Birikimi
 • İstekli, Bağlı, Sonuç Üreten Çalışanlar
 • Katılımcı Yönetim